L'experiència sonora a través d'activitats musicals lúdiques ajuden a l'infant a treballar aspectes molt importants en la primera etapa de la vida. A part, permet desenvolupar una gran estima per la música. Es treballen àrees com la vocal i auditiva, la psicomotriu, el cos i la relació amb l'espai físic, i l'aspecte emocional.