PREUS

FORMACIÓ EDAT PREU / MES SESSIÓ SETMANAL
SENSIBILITZACIÓ 
MUSICAL 1
P3-P4 30€
60 minuts
SENSIBILITZACIÓ 
MUSICAL 2
P5 -1r 30€ 60 minuts
SENSIBILITZACIÓ 
MUSICAL 3
2n 30€ 60 minuts
INSTRUMENT 
(individual)
A partir de P5 60€ 30 minuts
MINDFULNESS I MUSICOTERÀPIA PER A NENS I NENES De 6 a 12 anys (mínim 4 alumnes) 30€ 60 minuts
ORQUESTRINA De 3r a 6è 35€ 75 minuts
GRUP VOCAL 
INFANTIL
De 3r a 6è 25€ 60 minuts
AMPLIACIÓ DE 
LLENGUATGE 1
De 3r a 6è 25€ 45 minuts
VIVIM LA MÚSICA De 3r a 4t 30€ 60 minuts
UKELELE EN GRUP A partir de 5è 25€ 60 minuts
AMPLIACIÓ DE 
LLENGUATGE 2
ESO 25€ 45 minuts
COMBO ESO 35€ 75 minuts
GRUP VOCAL 
JUVENIL
De 1r d'ESO 
a 2n Bat
25€ 90 minuts
COR DE GOSPEL Des dels 16 anys 25€ 90 minuts
GUITARRA 
PER ADULTS
Des dels 
18 anys
25€ 60 minuts
MÚSICA PER
NADONS
De 0 a 2 anys 30€ 60 minuts
MUSICOTERÀPIA PER GENT GRAN A partir de 65 anys (mínim 4 persones) 30€ 60 minuts
COMBO D'ADULTS De 18 a 99+ anys 35€ 75 minuts
MATRÍCULA 30€

DESCOMPTES

Descomptes a la Matrícula:
Les famílies amb més d’un component matriculat gaudeixen d’un descompte en la matrícula per cada membre addicional: 33% (10€) en tots els membres a partir del 2on.

Les famílies nombroses o monoparentals tenen un 50% de descompte en la matrícula de cadascun dels seus membres, sempre que presentin els documents en vigor en el moment de fer la inscripció.

Descomptes a les Quotes:
Els membres de la mateixa unitat familiar tenen un 10% de descompte en les quotes mensuals, a partir del 2on membre en totes les activitats grupals.  Aquest descompte no s'aplica a les classes individuals d'instruments.