A través de les cançons, l'audició musical, la dansa, el ritme, els jocs, es pot afavorir un desenvolupament satisfactori per part infants: es treballa l'oïda, la motricitat, l'atenció la memòria, l'expressió, etc. En una atmosfera de confiança, l'infant pot anar adquirint la seva autonomia a partir de recursos i metodologies que l'educador/a vagi emprant. Per això, sense deixar de banda aquesta relació afectiva entre adult i infant, també podem treballar la relació en grup a través de l'estimulació musical.