El nostre plantejament d’aprenentatge és treballar el llenguatge musical a través de la pràctica grupal. No obstant oferim la possibilitat de fer una classe específica de llenguatge pels alumnes que així ho desitgin.